perjantai 24. tammikuuta 2020

Kiertoliike 1/3

Tutustumista ja tunnustelua

Nyt kierähti. Tämän vuoden Kiertoliike - tanssin ammattilaisfoorumin prosessi käynnistyi Kiertoliike-taiteilijoiden osalta yhteistapaamisella tammikuussa Kajaanissa. Olen heistä Tuija Touhunen ja mukana Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kautta. Istun juuri junassa matkalla Kajaanista takaisin Tampereen suuntaan. Tällä ensimmäisellä kahden päivän mittaisella tapaamiskerralla tutustuimme toisiimme ja ihanan lumiseen Kajaaniin.

Kiertoliike-tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 Helsingissä. Kiertoliike-taiteilijakonsepti sen sijaan on vielä varsin nuori, sillä tämä on kolmas kerta, kun työmahdollisuus on tarjolla. Ensimmäisen kerran se järjestettiin Tampereella vuonna 2018. Tämän vuoden teemana on taidetanssin ekologiset ja kestävät toimintamallit. Joka kerralta muuntautuva konsepti on kiehtova ja mahdollisuuksia täynnä. Sen vuoksi pidänkin tärkeänä pyrkiä avaamaan prosessia ulospäin ja myös dokumentoida sitä.

Tulen kirjoittamaan kolme tekstiä, joista tässä ensimmäisessä kerron hieman itsestäni ja omista lähtökohdistani sekä ensimmäisestä tapaamisestamme Kajaanissa. Toisen tekstin pyrin julkaisemaan maaliskuussa juuri ennen Kiertoliike tapahtumaa, kun taiteellinen prosessimme on varsinaisesti käynnissä. Viimeisen tekstin julkaisen Kiertoliike tapahtuman jälkeen.  Kaikki tekstini tulevat käsittelemään omaa kokemustani ja näin ollen avaavat vain yhden ihmisen näkökulmaa. Kehotan rohkeasti lähestymään myös muita Kiertoliikkeen taiteilijoita, mikäli olet utelias keskustelemaan aiheesta.

Toimin tällä hetkellä tanssitaiteilijana tanssin vapaalla kentällä Pirkanmaalla. Valmistumisen jälkeen keväällä 2016 olen tehnyt taiteellista työtä kollektiivisesti eri ryhmissä. Henkilökohtaisesti merkittävimpiä töitäni tähän mennessä on ollut työskentely Epilogi-teoksen parissa, jossa kolmen tanssitaiteilijan työryhmä työskenteli ja toteutti tanssiteoksen metsässä Tampereen ulkoilualueella Kaupissa kesällä 2017. Teoksella vierailtiin keväällä 2018 eri puolilla Pirkanmaan metsissä. Epilogi oli tunnelmaltaan dystooppinen ja yleisö liikkui esiintyjien mukana metsäreitillä eri aisteja hyödyntäen. Kokemuksellinen esitys herätti ajatuksia mm. luontosuhteesta. Olen myös yksi fema -työryhmän perustajajäsenistä. Työryhmä on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Erilaisten ulostulojen kautta olemme käsitelleet sukupuolta, valtaa ja hierarkioita julkisissa tiloissa. Työskentelyni on useimmiten mukautunut jo olemassa olevan paikan tai tilan puitteisiin. Pyrin työskentelemään pitkäjänteisesti teosten parissa ja näin ollen tekemään työstäni kestävää.

Meitä on yhteensä seitsemän Kiertoliike-taiteilijaa ja kokoonnuimme yhteen Generaattorin tilaan, jossa myös itse Kiertoliike tapahtuma järjestetään. Ehdimme kertoa nimemme ja sitten meidät tempaistiinkin jo liikkeen äärelle kehollisessa työpajassa, joka tapahtui Routa Companyn toimesta. Se oli varsin oivallinen tapa aloittaa kohtaaminen, tutustelu ja tunnustelu uusien ihmisten kanssa. Omalta kohdaltani se kuori muodollista alkujäykistelyn kerrosta ja sysäsi heti ekologisuusteeman äärelle. 

Työpajan jälkeen tutustuimme Kiertoliikkeen tulevaan ohjelmaan. Taiteilijoiden osalta työn vaatimuksena on ulostulo tapahtuman teemaan liittyen. Saamme vapaat kädet sen suhteen, mitä ja miten työskentely toteutuu. Ulostulomme tapahtuu lauantaina 21.3. ennen lounasta. Kiertoliike tapahtumassa pureudutaan aktivismiin ilmastokriisin aikana sekä tartutaan konkreettisiin keinoihin kestävän huomisen puolesta. Me Kiertoliike-taiteilijat pohdimme kysymyksiä ekologisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta käsin. Meillä on myös tänä vuonna prosessin ulkopuolelta henkilö ikään kuin tukijana ja käynnistämisvaiheessa tarvittaessa fasilitoimassa toimintaa.

Ensimmäisellä tapaamisella minulle konkretisoitui aluekeskusverkoston tavoite saattaa taiteilijoita yhteen eri puolilta Suomea. Se tuntuu merkitykselliseltä. Ehdin kuulla ja jakaa paljon asioita siitä, mitä ja millaista työskentely tanssitaiteilijana on eri puolilla Suomea. Keskustelut avasivat silmiäni etenkin oman alueen tanssin ammattilaiskenttää kohtaan ja kirkastivat omia työskentelyn tapojani.

Toisena päivänä ulkoilimme yhdessä tutustuen Kajaanin ympäristöön, johon tuntui kuuluvan myös joutsenet ja piileksivät liito-oravat. Heittelimme ideoita ilmoille mitä maaliskuun työskentelymme voisi olla. Keskustelimme myös siitä, mitä kestävä kehitys ja ekologisuus ylipäätään kullekin tarkoittaa oman työn kontekstissa. Tuntui myös tarpeelliselta käydä läpi mitä kukin haluaisi tai ei halua tehdä ulostulossa. Oli selvää, että yksin työskentely tässä kontekstissa ei kiinnosta. Merkittävää oli todeta, että konsensukseen ei tarvitse pyrkiä. Tässä vaiheessa innostukseen sekoittuu myös paljon kysymyksiä; miten tarttua laajaan ja mielipiteitä herättävään aiheeseen? Mitä uutta tästä aiheesta voi enää/vielä löytyä? Mikä riittää?


Sanat, jotka tarttuivat minuun: 
yhteisöllisyys empatia elinvoima
           verkko           kesto                         elinkaari
 minimalismin hyödyntäminen
kohti utopioita
                                      teosten / liikkeiden / harjoitteiden kierrättäminen 
kestävä
resurssien jakaminen

Kiertoliikkeessä paneudutaan ilmastokriisiin otsikolla Aktivismi ilmastokriisin aikana- Mitkä ovat tanssin ammattilaisen keinot kestävään huomiseen? Kiertoliike-tapahtuma järjestetään 20.3.- 22.3.20. Kajaanissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti