keskiviikko 31. toukokuuta 2017

Tanssiteos kulttuurikerrostumien kaanonissa


Tämän tekstin kohderyhmä: analyyttiset tanssitosikot

On yleisesti hyväksyttyä, että kirjallinen tuotos – tieteellinen artikkeli, blogikirjoitus, essee, romaani – heijastaa tekijänsä ja aikansa maailmankuvaa ja kulttuurista taustaa. Sama ulottuu esittävään taiteeseen. Petipan Joutsenlampi, viimeisimmät tulkinnat Kevätuhrista ja yhtä lailla oma koreografiani kuukauden takaa vilisevät viitteitä tekijöidensä maailmankuviin ja ovat sidottuja aikansa tapaan nähdä kulttuurin kehitys ja historia.

Puhun kulttuurikerroksista, tällä viittaan taiteen ja ajattelun tapaan toistaa tiettyjä teemoja ja tiettyä kuvastoa. Nostan esimerkiksi hahmon hysteerisestä naisesta: Euripideen Medeia, Tolstoin Anna Karenina, Sigmund Freud kirjallisen tuotannon naiskäsitys, Giselle, Kevätuhri… Teema on elänyt taiteellisissa tulkinnoissa yli parituhatta vuotta. Kun seuraavan kerran näen hysteerisen naishahmon näyttämöllä, se ei ole minulle pelkkä hysteeristä naista kehollistava esiintyjä, vaan yhtä aikaa viite kaikkeen aiemmin kirjoitettuun, esitettyyn ja tanssittuun.

Viimeisimmässä teoksessani näyttämön keskipisteessä oli naishahmo ja häntä kuvasi (ja katsoi kameran läpi) mieshenkilö. En voinut välttyä viittaamasta voyerismin kerroksiin. En kuitenkaan sopinut yhteistyöstä tätä asiaa ajatellen: merkityksellistä videotaiteilijan näkemys ja vahvuus taiteilijana, sukupuoli oli itselleni toissijainen. En koe myöskään naiseuttani keskeisenä taiteilijuuttani määrittävänä tekijänä. En kuitenkaan ole sukupuoleton henkilö (neutraalisti mieheksi luettava hahmo), jo näyttämölle astumisen voi siis omalla kohdallani tulkita feministiseksi teoksi. En voi kieltää aiemmin sanottua ja esitettyä, en voi tuottaa taideteostani kulttuuriseen tyhjiöön tai aloittaa kulttuurin kirjoittamisen puhtaalta pöydältä. Joudun, halusin sitä tai en, kommentoimaan aiemmin tehtyä ja kirjoitettua. Jos jätän lähtökohtani näyttämättä, toimintani näyttämöllä kertoo ne puolestani tai ilmiantaa, etten ole viitsinyt ajatella taideteokseni asettumista suhteessa kulttuurin kerrostumiin.

Tanssin erityisyys taiteen ja ajattelun kaanonissa on siinä, että koreografian keinoin pureudutaan kehollisen olemuksen käsityksiin: millainen kehollisuus on milloinkin normaalia, sallittua, poikkeavaa tai marginaalista. Parhaimmillaan kehokäsityksiä voi muuttaa ja kirjoittaa uusiksi. Jos siis toistan seuraavassa koreografisessa tuotoksessani esimerkiksi aiemmin mainittua hysteerisen naisen kuvaa ja teen sen aiemmat tulkinnat huomioon ottaen, keksin aiheeseen kehollisesta näkökulmasta harvemmin esitetyn tulkinnan (vaikkapa normalisoiden pakkomielteisyyden tai tärinän kaltaista liikkeellisyyttä koreografiassa), lisään kulttuurisedimentteihin uuden säikeen. Kun tiettyä teemaa on toistettu riittävän pitkään, siitä tulee hyväksyttävä, jopa uusi normaali. Toistaiseksi vielä naistaiteilijankin normaaliin on matkaa. Onneksi Suomessakin on kuitenkin taiteilijoita, jotka arjessaan toteuttavat uusia normaalin käsityksiä.


Diina Bukareva on tamperelainen taiteilija ja kirjoittaa vuonna 2017 Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen puolesta kannanottoja ja avautumisia tanssista.

lauantai 20. toukokuuta 2017

TAIDE KYLÄSSÄ - KOORDINAATTORI KOHTAA JA KOHTAUTTAA


Tampereella 17.5.2017 

Kuten aiemmissa blogiteksteissaä on kerrottu TAIDE KYLÄSSÄ on Tampereen kaupungin ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen yhteinen ikäihmisille suunnattu hanke, joka alkoi viime vuoden lopulla ja kestää kesäkuun 201 7 loppuun. Aluekeskuksesta hankkeessa työskentelee tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen, sellisti Elina Honkonen ja minä koordinaattorina.

Hankkeessa on kolme vaihetta koti, kotikylä ja kyläkeskus. Kotivaiheessa taiteilijat tekevät kyläilyjä kotipalvelun asiakkaiden koteihin yhdessä hoitajien kanssa. Tämä vaihe kestää toukokuun loppuun. Koordinaattorina tehtäviini kuuluu erityisesti kotikylä ja kyläkeskus vaiheet (yhdessä taiteilijoiden kanssa), joissa pyrin löytämään asiakkaille ystävä/tukiverkostoja kotiin ja myös kodista ulos mm. alueen korttelikerhoihin. Tehtäväni on liittynyt ja liittyy niiden palvelujen kartoittamiseen, jotka asiakkaiden toiveita ja tarpeita parhaiten palvelee.

Olen yllättynyt postiivisesti siitä, kuinka paljon ikäihmisille on tarjolla mm. ilmaisia palveluja, joita useat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt tuottavat. Haasteena on siis kohtauttaminen.

Hankkeen alussa ajattelin, että se tieto minkä varassa asiakkaita ja palveluita kohtautan saan kotihoidolta ja kotikäyntejä tekeviltä taiteilijoilta Marjolta ja Elinalta. Työn edetessä olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että myös minun työni koordinaattorina edellyttää asiakkaiden luona vierailuja ja kohtaamisia.

Jokainen asiakas on yksilö, jokaisella on oma historiansa ja omat kiinnostuksen kohteensa, siksi tarvitsen työssäni elävää kohtaamista. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää yksilöllisesti mikä palvelu kenellekkin voisi olla avuksi. Näin myös asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi. 

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on se, että hankkeen kautta saadut hyvät kokemukset niin taiteilijoiden ja hoitajien tekemien kotikäyntien, kuin minun polutuksen suhteen voisivat jatkua jollain tapaa myös hankkeen jälkeen. Minusta olisi hyvä, jos löytäisimme kotipalvelun henkilökunnan kanssa edes pieniä uusia konkreettisia avauksia millä työtä voisi jatkaa. 


Näin lyhyesti! 

Hankkeesta tehdään loppuraportti, joka valmistuu kesäkuun lopussa. Raportissa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin työmme vaiheista ja huomioista tulevaisuuden työtä varten. Hyvää kesän alkua! 

Taide kylässä -hanke koordinaattori Tuula Linnusmäki 

HELYN MATKA: KOTI ­ - KOTIKYLÄ ­ -KYLÄKESKUS


KOTIVAIHE ALKAA. 
Tiimi valmiina työhön: Elina, hoitajat Saara, Soile, Raili sekä Marjo ja Tuula. 

Ja matkaan lähtee nyt pari tää, taiteilijat Marjo ja Elina.


Kotivierailulla Helyn luona hoitaja Saara ja Elina.

KOTIKYLÄVAIHE. 
Tein Helyn luokse kaksi kotivierailua.
Sovin Helyn toiveesta diakoni Mariannen vierailusta Helyn luokse.KYLÄKESKUSVAIHEEN VALMISTELUA. 
Sovimme Helyn kanssa, että osallistumme PELTSUN KEVÄT -tapahtumaan Korttelikerho Peipontuvalla. 
Jotta meno Peltsun kevättapahtumaan on mahdollista, tarvitaan Helylle kulkupeli. Siispä Hoitaja Railin kanssa haetaan Helylle pyörätuoli Hatanpäältä. 


KYLÄKESKUSVAIHE ALKAA. 

Hely ja muut osallistujat jalalla ja tuolilla koreasti Marjon ja Elinan Peltsun kevään taidehetkessä.


Tervehdys ystäville! 
Hely totesi: "kympin arvoinen retki. 
Kuusi vuotta, kun olen viimeksi käynyt 
Peipontuvalla. Oli mukava tavata vanhoja 
tuttuja." Ja nyt kohti kotia.

         Hely, voimanainen!
Kohti uusia polkuja. sunnuntai 14. toukokuuta 2017

Kulttuuri ja taide uudessa maakuntahallinnossa, mielipidekirjoituksia

AAMULEHTI, mielipidepalsta Tampere 23.4.2017

Kulttuuri ja taide uudessa maakuntahallinnossa

Kulttuuriin liittyvät kehittämistehtävät ja -vastuut on kirjattu uuden maakuntahallinnon tehtäväksi.

Pirkanmaan kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kulttuurinen näkökulma tulee olla mukana maakuntauudistuksen valmistelussa ja kulttuurin rooli tulisi määrittää vahvasti osaksi alueellista kehittämistä.

Kulttuurin kenttä ja sen tehtävät ovat laajat. Kulttuurilla ja taiteella on arvo sinällään, se on meidän sivistyksemme perusta ja identiteettimme rakentaja.

Yhtenä aluehallintouudistuksen pelkona saattaa olla, että kulttuuriin liittyvien asioiden valmistelu jää paitsioon uudistuksen suurten asiakokonaisuuksien viedessä päähuomion.

Aluehallintouudistuksessa tulee huolehtia siitä, että koko maa pidetään taiteellisesti asuttuna – myös Pirkanmaa. Vireä toimiva kulttuuri ja taide voi syntyä vain monimuotoisesta joukosta eri toimijoita ja rakenteita; instituutioita, yhdistyksiä, harrastajia, mutta myös ammattitaiteilijoita. Alueellisesti toiminta juurtuu silloin, kun kulttuuri- ja taidekentän toimijoille taataan riittävät toimintamahdollisuudet, niin talouden kuin tilojen suhteen. Joten maakuntabudjetissa on oltava varoja kulttuuritoimintaan.

Maakuntauudistuksen yhteydessä olisi syytä käydä laajempaakin kulttuuripoliittista keskustelua siitä, kenellä on valta päättää kulttuurin ja taiteen rahoituksesta. Tätä keskustelua ei ole kuitenkaan vielä käyty riittävästi. Olkoon tämä mielipidekirjoitus Pirkanmaalla avaus siihen.

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry/Sisä-Suomen tanssin aluekeskus

Tuula Linnusmäki
Hallituksen puheenjohtaja

Piia Kulin
Toiminnanjohtaja
Vastine Paul Tiililän mielipidekirjoitukseen Kulttuuri ja viihde erikseen (AL 26.4.)
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus 


Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen (AL 23.4.) kirjoitus koski tulevalle maakunnalle määrättyjä kulttuuriin liittyviä tehtäviä. Tuula Linnusmäki ja Piia Kulin halusivat kirjoituksellaan avata keskustelun taiteen ja kulttuurin merkityksestä maakuntauudistustyön yhteydessä. Toki kaikki keskustelu kulttuurista ja taiteesta on aina tervetullutta, kuten myös Tiililä toteaa.

Linnusmäki ja Kulin edustavat tanssin vapaan kentän ammattilaisia ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskusta. Aluekeskuksen tehtävänä on mahdollistaa taiteen tekeminen, näkeminen, kokeminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus. Viime vuonna Sisä-Suomen tanssin aluekeskus hankki jokaista valtionavustuseuroa kohden 4,2 euroa muuta rahoitusta, työllisti 114 taiteilijaa, järjesti lähes 1 000 tilaisuutta ja saavutti yli 75 000 osallistujaa.

Kirjoittajat toivovat, että maakuntauudistustyön yhteydessä kulttuuri ja taide nähdään sivistyksen perustana ja identiteetin rakentajana. Sivistys on kansalaisena olemista, ihmisenä kehittymistä, avarakatseisuutta ja viisautta. Näitä ominaisuuksia toivomme myös tulevilta päättäjiltä.


Tuula Linnusmäki
Hallituksen puheenjohtaja

Piia Kulin
Toiminnanjohtaja

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry

tiistai 2. toukokuuta 2017

Koreografian tekemisen vaikeudesta

Koreografin tulisi joka projektin kohdalla kysyä itseltään, miksi teen teostani juuri näin? Miksi tähän muotoon? Miksi näillä keinoin? Jos vastaus on tottumus (koska tämä nyt tuntuu kivalta), tai halu livahtaa aidan matalimmasta kohdasta, kyse on ajattelun laiskuudesta.
Katsojalle ei näy pelkkä lopputulos, vaan myös koko prosessin aikana kuljettu matka. Prosessin vaiheet taas ilmenevät sekä esitettävän materiaalin sisäisissä suhteissa että esiintyjän suhtautumisessa esittämäänsä. Yksityiskohdat paljastavat.
Katsojatuomio: Olen nähnyt erinomaisia taideteoksia, jotka ovat syntyneet ilman mitään ’tausta-ajatusta’ – koreografien sanoja lainatakseni. Tekijä ei prosessia aloittaessaan ole ajatellut teokseensa mitään viestiä tai ideaa. Hän on tarkastellut tekemäänsä ja päätynyt sen kautta seuraaviin koreografisiin ratkaisuihin. Toisaalta olen nähnyt teoksia, joissa on ollut taustalla mielenkiintoisia lähtökohtia, mutta toteutuksessa ne on onnistuttu litistämään tylsimpään muotoon. Teoksen lähtökohdat, taustat tai ideat eivät olekaan keskeisimpiä. Ratkaisevana tekijänä on pikemmin paneutuminen työn tarkasteluun sen omilla ehdoilla. Yhden kehon jatkuvakestoista installaatiota ja kymmenen tanssijan yksinäytöksistä suuren näyttämön teosta ei rakenneta samoilla keinoin. Jokainen tila, samoin kuin jokainen tanssija, kysyy omanlaistaan lähestymistapaa toteuttaakseen teoksen parhaalla tavalla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Prosessivaihetta elävää teosta on tuijoteltava useasta näkökulmasta suurennuslasin kautta. Avain tiettyyn tilanteeseen löytyy useimmiten samoista asioista, joita siinä jo on.
Koreografian suurin riski on vaipua puuduttavan ja ohikatsottavan tuotoksen kategoriaan. Muistathan edelleen ne teokset, joissa huomio kiinnittyi pääasiassa ajan kulkuun, katsojakokemuksesi oli itsetietoinen ja laskit toistokertoja? Joskus omassa asenteessa katsojana on parannettavan varaa, mutta monesti myös koreografin työskentelyyn työprosessin aikana olisi voinut edellä mainituissa tapauksissa kiinnittää enemmän huomiota: olivatko työskentelyn keinot ja menetelmät olleet teoksen kannalta sopivimmat.
Koreografin pahin virhe on sortua toteuttamaan omia ambitioitaan. Ne kiinnostavat korkeintaan kavereita. Kill your darlings. Harvassa teoksessa tuota hokemaa on hoettu riittävästi. Kunkin esityksen osan on oltava perusteltavissa suhteessa muuhun esitettyyn. Kunkin esiintyjän on ymmärrettävä, millä tavalla hän ilmentää suhtautumistaan esitettävään materiaaliin. Parhaassa tapauksessa koreografi ylittää omat maneerinsa. Paremmin yrittäminen on juuri tätä: vanhojen kuoppien kiertämistä ja edellisistä virheistä oppimista.
En ole maininnut mitään koreografian tekemisen kompositiosta, dramaturgiasta tai vaikka liikemateriaalin koostamisesta. Näihin on kuhunkin olemassa ylen määrin teorioita ja koulukuntia. Katsojan roolissa tarkastelen näitä kuitenkin vasta toissijaisesti. Olen enemmän kiinnostunut siitä kokonaisuudesta, jonka taideteos tarjoaa – esityksen katsomisesta sen määräämillä ehdoilla. Koreografisessa työskentelyssä ei siten ole kultaista ohjenuoraa ’näin onnistut’. Koreografin työ ei ole pelkästään taitoa. Se toinen osuus työstä on taidetta, tässä tapauksessa liike-elementtien suhteiden ja merkitysten hienosäätöä.
Ei kompastelu niin vakavaa ole. Taiteellisilla prosesseilla on aina tietyt olosuhteet, jotka määräävät lopputuloksen. Aika loppuu kesken, esiintyjä sairastuu, materiaali unohtuu, esiintymisasu vaihtuu… Katsoja katsoo keskeneräisyydenkin läpi. Koreografina on vain tunnistettava kohdat, joiden ajattelusta lintsasin. Ensi kerralla voin panostaa enemmän näihin ja lintsata muista asioista.Diina Bukareva on tamperelainen taiteilija ja kirjoittaa vuonna 2017 Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen puolesta kannanottoja ja avautumisia tanssista.