tiistai 25. syyskuuta 2018

Jos on mahdotonta löytää yksiselitteisiä vastauksia, aihe on jo taiteen arvoinen

Esittelyssä  Hanna  Kahrola.  Hanna  nähdään  seuraavaksi  28.  &  30.9  Liikelaiturilla  teoksessa  Välissä,  kevyt  komedia  abortista  ja  eutanasiasta.  Teos  on  osa  Liikelaiturin  juhlavuosiohjelmistoa,  sen  ensi-ilta  oli  toukokuussa  2017.

Hanna:  Tänään  oon  ollut  tuolla  pihalla.  Oltiin  parkkipaikalla  Hakametsän  jäähallilla  puistossa.  Mia  Tiihosen  kanssa  tehdään  tanssielokuvaa,  kahteen  pekkaan,  se  on  siis  osa  mun  työskentelyapurahajaksoa  tältä  syksyltä.  Me  tehdään  sellaista  tanssielokuvaa,  jolla  ei  ole  vielä  nimeä.  No,  meitä  molempia  kiinnostaa  omalta  osaltamme  tanssielokuvan  tekeminen  niin  sillein  valikoitui  tämä  sisältö  tai  taiteen  ala  tähän.  Mitäs  mä  nyt  kertoisin  siitä...
Diina:  Mistä  tää  lähti?
Hanna:  Se  oli  varmaan  joku  hyvä  inspiraatio  jonkun  esityksen  jälkeen.  Me  ensin  keskusteltiin  juuri  kuluneesta  esityksestä  ja  sitten  se  lähti  omaan  tekemiseen  ja  siihen,  voisiko  jotain  tehdä  yhdessä.  Tiesin  myös,  että  hän  oli  tehnyt  tanssielokuvaa  ja  löytyi  yhtymäkohtia  tekemiseen.  Meitä  varmaan  kiinnostaa  molempia  tanssitaiteilijanäkökulma,  koska  tanssielokuvaa  voi  tehdä  elokuvantekijän  näkökulmasta  tai  tanssijan  tai  jotain  siltä  väliltä.  Jotenkin  on  selvästi  lähtenyt  rullaamaan  siitä  näkökulmasta,  miten  tehdä  tanssielokuvaa  niin  kuin  tanssiteosta.  Se  on  ehkä  tässä  tutkimuskohta.  Sitten  yks  tutkimuskohta  on,  mitä  se  tanssielokuva  ylipäätään  on,  mitä  se  on  ollut  historiassa.  Meillä  on  inspiraation  lähteenä  ollut  vanhoja  avant-garde  tanssielokuvia,  ainakin  Maya  Derenin  elokuvia  ollaan  katottu.  Sitten  tähän  kyseiseen  teokseen  ollaan  katottu  myös  action-elokuvia,  tai  yhden  ainakin  tällaisen  scifi-action-elokuvan,  josta  me  ollaan  aika  vahvasti  inspiroiduttu.  Tässä  vaiheessa  on  tulossa  joku  arjen  supersankari,  ja  siinä  elokuvassa  ehkä  toteutuu  action-kohtauksia  ja  elementtejä.  Meillä  on  ollut  oman  tutkimuksen  alla  first  person  -perspektiivi,  mitä  jos  se  tanssija  tai  esiintyjä  itse  on  kuvaaja  ja  kokija  ja  näkijä.  Mulla  on  ollut  kamera  kiinni  eri  paikoissa,  kehossa  myös.
Diina:  Onko  teillä  jotkut  tietyt  roolit  vai  teettekö  kumpikin  samoja  asioita?
Hanna:  No  kyllä  me  työparina  selvästi  työskennellään,  sekin  on  sellainen,  mikä  muokkaantuu.  Me  nyt  vasta  toista  viikkoa  työskennellään  yhdessä.  Selkeesti  Mialla  on  enemmän  elokuvatekninen  asiantuntemus,  mä  olen  valikoitunut  esiintyjän  rooliin  ja  Mia  ohjaajan  rooliin.  Me  ollaan  myös  sovittu  et  tehdään  editointi  jollain  tapaa  yhdessä,  mutta  Mialla  on  varmasti  myös  siitä  enemmän  kokemusta.  Mä  nyt  sitten  olen  se  esiintyjä  siinä  elokuvassa.

Hanna:  No  viime  viikolla  mä  tein  sitten  toista  prokkista,  joka  tähän  työskentelyyn  sisältyy.  Saatiin  myös  kohdeapuraha  Taikelta.  Siinä  on  siis  Touhusen  Tuija  ja  Anna  Kupari,  työnimellä  Fema.  Mä  en  oo  varma  uskallanko  sanoo,  mitä  me  tehdään,  koska  meillä  on  ollut  siitä  vääntöö.
Diina:  Mutta  eksä  voi  sanoo,  mitä  se  sulle  on,  eihän  sun  muitten  puolesta  tarvii.
Hanna:  Niin,  no  kyllä  mä  edelleen  oon  sitä  mieltä,  että  me  tarkastellaan  sukupuolta  tai  sukupuolen  ilmenemistä,  eleissä  ja  liikkeessä  ja  kehossa  erityisesti.  Ja  me  työskennellään  julkisissa  tiloissa  ja  yhteisissä  tiloissa.  Sillä  tavalla  tarkastellaan  arkiliikettä  ja  olemista.
Diina:  Mitä  tarkoittaa  julkisissa  tiloissa?
Hanna:  No  nyt  me  ollaan  oltu  kirjastossa  ja  torilla  ja  kadulla.  Sitten  meidän  on  tarkoitus  mennä  esimerkiksi  jääkiekkopeliin  ja  museoon.  Tai  museossa  me  käytiin  jo  kanssa.  Ehkä  tanssitunnille.
Diina:  Mitkä  teidän  työskentelymetodit  on  tai  mitä  se työskentely  tarkoittaa  siellä  tilassa? 
Hanna:  Nyt  me  ollaan  viikon  työskennelty  ja  taasen  etsitty  niitä  yhteisiä  metodeja  ja  aika  paljon  keskustelun  kautta  ja  myös  lähdekirjallisuuden  kautta.  Meillä  on  Butlerin  Hankala  sukupuoli pohjateoksena  muun  muassa  siinä.  Ja  sitten  me  ollaan  tarkkailtu  ihmisiä,  toisia  ihmisiä  kuin  työryhmän  ihmisiä,  ja  sitten  me  on  tarkkailtu  toisiamme  ja  itseämme  liikkeessä  ja  ehdotettu  työryhmän  sisällä,  kukin  on  ehdottanut  liikkeellisiä  harjoituksia  tai  tarkastelunäkökulmia.
Diina:  Mihin  tää  projekti  etenee,  onko  tästä  jotain  esityksiä  myöhemmin?
Hanna:  Joo,  me  tavoitellaan  jonkinlaista  ulostuloa,  mutta  ei  ole  vielä  muotoutunut,  onko  jotain  esityksiä  vai  onko  työskentely  itsessään  esittämistä,  se  että  me  siellä  julkisissa  tiloissa  työskennellään  on  jo  julkinen  teko  vähintäänkin.
Diina:  Kyllä.
Hanna:  Se  varmaan  myös  tähtää  siihen,  että  yrittää  ymmärtää,  mikä  merkitys  on  sukupuolella  tai  sukupuolilla,  että  miksi  niitä  erotellaan  tai  ei  erotella,  tai  mikä  merkitys  tällä  kaikella  on.  Tää  on  siis  työryhmätyöskentelyä,  mutta  ehkä  myös  omassa  päässä  ja  työskentelyssä  rullaa  tällaiset  yhteiskunnalliset  kiinnostuksenkohteet  ja  aihesisällöt.  Että  jotenkin  tanssi  tai  liike  on  väline  niille  ulostuloille.  Omassa  työskentelyssä  huomaan,  että  se  tahtoo  mennä  niin  päin,  enemmän  kuin että  olis  joku  liikkeellinen  konsepti,  mitä  lähtee  tutkii.  Tuleeko  se  enemmän  jostain  teatterin  tai  kirjallisuuden  praktiikasta,  en  tiiä.  Hieman  olen  teatterin  parissa  pyörinyt  elämäni  aikana,  mutta  en  ehkä  voi  sanoo,  että  olisin  minkään  muun  taiteen  alan  asiantuntija,  mutta  ehkä  se  on  jonkinlaista  halua  ottaa  kantaa  asioihin  maailmassa  ja  elämässä.  Kyllähän  sitä  vois  olla  myös  aktivisti  tai  poliitikko,  tai  ehkä  sitä  on  myös  aktivisti  ja  poliitikko  samalla  kun  on  taitelija.  Määrittelen  itseni  sitten  kuitenkin  taiteen  tekijäksi.  Ehkä  se  antaa  tietynlaisia  vapauksia  ja  väyliä  ilmaista.
Diina:  Ja  se  on  varmaan  yks  sallivimpia  kategorioita,  jos  pitää  määritellä,  mitä  elämässään  tekee,  niin  sen  alla  voi  tehdä  monia  asioita.  Mutta  toisaalta  voi  tulla  myös  leimatuks  samalla,  sen  kategorian  alla.  Kyllä  mä  kanssa  näen,  että  taiteilija  on  väkisinkin  ainakin  aktivisti,  ellei  poliitikko,  tai  on  se  varmaan  myös  poliitikko  tietyllä  tapaa.  Mä  yritän  miettiä,  onko  kaikki  aktivismin  aiheet  poliittisia...  On  ne  varmaan,  koska  ne  liittyy  jollakin  tavalla  ihmisenä  olemiseen  ja  se  taas  liittyy  siihen  yhteisiin  aiheisiin.  Että  ehkä  sitä  ei  pääse  kiertämään  mitenkään.
Hanna:  Ei  sitä  voi  väistää,  etteikö  kaikki  taide  olis  poliittista,  mutta  sitten  mä  mietin  sitä  politiikan  määritelmää,  että  jos  se  on  jollain  tapaa  yhteisten  asioiden  hoitamista.  Ja  jos  tekee  taideteoksensa  siitä  näkökulmasta,  että  tää  on  nyt  mun  omakohtainen  näkemys  ja  mä  käsittelen  tässä  omia  ajatuksia,  jos  sen  rajaa  omaan  kokemukseen  vahvasti,  voiko  sen  sitten  perustella,  ettei  tän  tarvii  koskee  kaikkia.
Diina:  Oon  sitä  mieltä,  että  kaikki,  mikä  on  tosi  henkilökohtaista  ja  vain  mun,  niin  se  on  vain  individualistinen  harha.  Ei  yksikään  ihminen  ole  niin  uniikki,  että  se  mitä  tuntis  ei  olis  kenenkään  muun  ikinä  tuntemaa,  tai  sittenhän  me  ei  varmaan  pystyttäis  puhuu  mistään  mitään,  jos  meillä  ei olis  yhteisiä  kosketuspintoja.
Hanna:  Niin...  Niin  mutta  ehkä  siinä  kohtaa  niitä  kosketuspintoja  ei  hetkellisesti  ole,  jos  joku  ei  ymmärrä  mun  taidetta.
Diina:  En  oo  varma,  että  onko  kyse  niinkään  ymmärtämisestä  kuin  siitä,  että  vetää  seinän  vastaan,  ei  edes  pyri  ymmärtää.  Koska  jos  vähän  antais  periks  seinistään,  niin  vois  ihan  hyvin  löytää  joitain  kosketuspintoja,  en  tarkoita  että  kaikkia,  mutta  edes  jonkun  pienen  palan.  Niin  no.  Musta  toi  on  sillain  vähän  sama  kuin  jotkut  poliittiset  ääriliikkeet,  täytyy  olla  niin  kategorisesti  jotakin  tiettyä  mieltä  asioista,  niin  ei  pysty  hahmottamaan,  mitkä  on  ne  asiat,  joista  joku  muu  on  eri  mieltä,  ja  mitkä  ne,  joista  on  samaa  mieltä.  Tai  jotenkin  leiriytyy  jo  valmiiks  omaan  linnaansa.  Musta  se  on  täysin  taidevastainen  idea,  olla  sillä  tavalla,  ettei  pyrkiskään  ymmärtämään  tai  antaa  sijaa  asioille,  joita  ei  käsitä.
Hanna:  Niin  makunsa  kullakin  ja  myös  tarttumapintansa  kullakin  siinä  elämänvaiheessa.
Diina:  Luin  just  aamulla  Teemu  Mäen sen  avoimen  mielipidekirjoituksen,  miks  taidetta  pitää  tukea  valtion  kirstusta.
Hanna:  Joo  mä  luin  siitä  neljäsosan,  selasin  läpi  sanotaanko  näin.
Diina:  Joo,  se  on  aika  pitkä.  Nii  siinä  oli  yks  pointti,  että  taide  parhaillaan  tarjoaa  tai  kyseenalaistaa  poliittisia  ja  filosofisia  käsityksiä.  Mä  mietin  just  sitä,  että  täytyyhän  siinä  katsojan  olla  avoin  sille  muutokselle  ja  kriittisyydelle.  Mutta  toisaalta,  missä  oon  Teemun  kanssa  samaa  mieltä,  mitä  enemmän  sellaiselle  altistuu,  sen  helpompi  siitä  tulee  ja  sen  avoimemmin  sitä  ottaa  vastaan.  Tai  sen  kriittisen  tarkastelun,  ei  välttämättä  muuta  mielipiteitään,  mutta  ainakin  on  avoimempi.
Hanna:  Joo  kyllä,  ja  on  ehkä  tietoinen  ylipäätään,  että  joku  muu  ajattelee  samalla  tavalla  tai  eri  tavalla  tai  aika  monet  asiat  lähtee  siitä  tiedostamisesta,  että  hahmottaa  että  on  olemassa  erilaisia  vaihtoehtoja  ja  käsityksiä.
Diina:  Ja  myös  siitä,  että  tiedostaa  tosi  tarkkaan  oman  positionsa  ja  sen  mistä  se  on  tullut  ja  muotoutunut,  koska  kun  sen  tiedostaa,  niin  ei  sen  suhteen  pysty  olemaan  täysin  horjumaton.  Sitä  ihmettelen,  mistä  tulee  niin  voimakas  tarve  suojella  omaa  tonttia,  onko  niin  uhattu  olo?
Hanna:  Sitä  kans  kauheesti  oon  miettinyt.  Niin,  eikö  voida  kuitenkin  olla  eri  mieltä  ja  elää  yhdessä  myös,  ne  on  kuitenkin  asioita.  Onhan  se  aika  pelottavaa  tietysti,  että  on  jotain  muuta  kuin  se  mun  elämä  ja  elinpiiri  ja  varsinkin,  jos  joku  mahdollisesti  kykenee  horjuttamaan  omaa  ajattelua,  koska  saattaa  olla,  että  se  elämä  muuttuu.  Voihan  se  olla  raskasta  ja  vaarallista,  tietyllä  tapaa.  Jos  taas  on  tottunut  elää  sellaisessa  maailmassa  niitten  asioitten  kanssa,  sen  ymmärtää,  että  vaikka  olis  raskasta  ja  vaarallista,  se  voi  kuitenkin  viedä  elämässä  eteen  päin.
Diina:  Ja  että  mun  oleminen  ei  lakkaa  siihen,  että  joku  toinen  on  eri  mieltä  mun  kanssa  eikä  mun  toiminta  tai  oleminen  ole  millään  tavalla  uhattua  tai  pois  multa.
Hanna:  Kertooko  se  myös  meidän  ajasta,  että  koetaan,  että  ollaan  vähän  uhattuina  eri  suunnilta.
Diina:  Nii.
Hanna:  Ja  toisaalta  uskalletaan  herkästi  kommentoida  ehkä  somenkin  takia,  kun  ei  tarvii  omalla  naamallaan  esittäytyä.
Diina:  Toisaalta  nämä  alustat  tällä  hetkellä  mahdollistaa  sellaisen  laajan  huutelun  ja  maantieteellisesti  tosi  laajan.  Joskus  aiemmin  jonkun  jonnen  huudellessa  jotain  torilla  varmaan  sai  vastauksen  heti  vieressä  olevilta,  ja  valtasuhteet  määrittyy  myös  sen  fyysisyyden  kautta  ja  läheisyyden  kautta.  Kun  taas  netissä,  ihminen  saattaa  kokee,  että  sillä  on  auktoriteettia  tai  valtaa,  jonkun  statuksen,  iän  tai  jonkun  muun  kautta,  ei  voi  tietää,  eikä  kukaan  muukaan  voi  tietää,  mutta  se  vaikuttaa  siihen,  miten  se  sanallistaa  asioita.  Ja  toiset  voi  tulkita  sen  ihan  eri  tavalla  ja  olla  tosi  aggressiivisia  sen  suhteen.  Ehkä  nämä  alustat  ja  keskustelun  muodot  on  muuttunu,  mutta keskustelukulttuuri  itsessään  ei  ole  vielä  löytänyt  siihen  muotoon  sopivaa  tyyliä.  Ainakaan  netissä.
Hanna:  Kyllä.  Joo  just  työryhmällä  istuttiin  Tammelan  torilla  viime  viikolla:  yks  henkilö  rupes  siinä  kommentoimaan  fossiileista,  hänellä  oli  siihen  oma  teoria  ja  se  tuli  voimalla,  ja  muut  ei  oo  ollenkaan  ymmärtäny  sitä  asiaa.  Kyllähän  jos  se  olis  somessa  ollut,  niin  se  keskustelu  olis  herättänyt  huomattavasti  enemmän  kommentointia.  Mutta  me  siinä  kolmisteen  kuunneltiin,  omassa  päässä  kerkee  sensuroimaan  jo  monta  asiaa,  ja  kerkesin  ajattelee,  että  niin  en  tiedä  kyllä  mitään  fossiileista.  Ehkä  sellainen  keskustelukulttuuri  on  hävinnyt,  tositilanteita  ei  tule  niin  paljoa  enää,  koska  niitä  on  enemmän  sähköisissä  viestimissä.

Hanna:  Syyskuussa  mä  esitän  siis  tämän  soolon,  Välissä,  kevyt  komedia  abortista  ja  eutanasiasta.  Siinä  olen  esiintyjä,  Fuji  Hoffman  on  koreografina  siinä,  näin,  tuota  joo.  Me  ei  siis  osattu  päättää  kumpaa  aihetta  me  käsiteltäis,  pistettiin  molemmat  siihen  samaan.  Mutta,  ehkä  niihin  löytyy  myös  yhtymäkohtia,  sinänsä  koen,  että  se  oli  ihan  perusteltua.  Molemmat  aiheet  on  ilmeisesti yhteiskunnallisia,  varmaan  jotenkin  herkkiä  aina,  tai  niihin  voi  eri  ihmisillä  olla  hyvin  eriäviä  mielipiteitä.  Kyllähän  tollaset  aiheet  on  herkullisia  käsitellä.
Diina:  Onhan  ne  polarisoituneita  varmasti.
Hanna:  Ja  taiteen  tekijänä,  jos  tietää,  että  on  mahdotonta  löytää  vastauksia  tai  yksiselitteisiä  vastauksia,  niin  mun  mielestä  siinä  kohtaa  se  on  jo  taiteen  arvoista,  käsittelyn  arvoista.  Itse  tykkään  mahdottomista  aiheista,  puida  mahdottoman  tuntuisia  asioita.  Myös  voiko  tuollaisiin  aiheisiin  yhdistää  kepeyttä  tai  huumoria,  se  oli  mielekästä  koreografin  kanssa  tutkia  sitä.  Ja  myös  se,  että  vaikka  tuossa  teoksessa  ja  muutenkin  työryhmän  kesken  voi  löytyä  paljonkin  eriäviä  käsityksiä  asioista,  niin  sekin  voi  olla  rikastuttavaa  teokselle.  Sieltä  voi  löytyä  menetelmiä  konfliktien,  debatin  kautta.
Diina:  Niin,  jos  kaikesta  ollaan  samaa  mieltä,  niin  tylsäähän  siitä  tulee,  tai  sitten  asiat  ei  ole  keskustelun  arvoisia,  jos  niistä  ollaan  jo  samaa  mieltä.
Hanna:  Voi  olla  vaikee  löytää  uusia  näkökulmia  asioihin.  Ehkä  sillain  koen  sen  taiteen  tekemisessä  merkittävänä,  että  koittaa  tarjota  myös  näkökulmia,  ei  pelkästään  esittele  asioita.

Kynäilijän  vuoden  2018  kirjoitukset  esittelevät  pirkanmaalaisten  taiteilijoiden  ajatuksia  työstään  säilyttäen  dialogin  nauhoitushetken  keskustelevan  sävyn.